24 Haziran 2017 Cumartesi

Şevval Ayı- Altı Günler


Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Ramazanda tutulamayan oruçlar bu ayda kaza edilirse iyi olur. Şevval ayı Bayramın ilk günü başlamakla birlikte bayramda oruç tutmak haramdır. 

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

Bu 6 gün orucun bayramdan sonra hemen tutulması iyidir. Aralıklı tutmak da caizdir.Kaza oruçlarını, Pazartesi ve Perşembe günleri tutmak daha iyidir.

(Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim.) [Tirmizi]

(Pazartesi ve Perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum.) [Müslim]

(Cennetin kapıları Pazartesi ve Perşembe günleri açılır.) [Müslim]


Ramazan orucu farzdır ve asıl tutulması gereken oruç budur. Başka hiçbir oruç buna denk görülmemeli ve denkmiş gibi tutulmamalıdır. Ancak Ramazan orucunun insanları fazla yormaması ve en rahat tutulabilmesi için dinin sahibi bizi teşvik ederek Recep ayından oruca alıştırmaya başlar. Şaban’da oruç biraz daha çoğalır¸ böylece Ramazana birden ve aniden değil¸ hazırlıklı ve alışmış olarak girilmiş olur.

Ramazan bitince de oruç yine birden bırakılmış böylece beslenme alışkanlıkları keskin zikzaklarla değiştirilmiş olmaz. Belli aralıklarla bir altı gün daha tutularak¸ hem ameller bire on karşılık göreceği için sevap katlanmış¸ hem de sağlığın korunmasına dikkat edilmiş olur.
Bunun bir hikmeti bu olsa gerektir. İkinci bir hikmeti de kadınların Ramazan’da tutamadıkları oruçlarının vakit kaybetmeden hemen Ramazanın ardından tutulmasına teşvik edilmiş ve bu oruçta kadın erkek ayrılmadan erkeklerin de tutmaları¸ böylece kadınlara destek olmaları sağlanmış olur. 

Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com

22 Haziran 2017 Perşembe

Cüzdan Duası


Bu uygulama Ramazan ayının son Cuması sela ile ezan arası yapılmaktadır. Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra Araf Suresi 10.ayet ve Sad Suresi 54 ayetleri birlikte yazılır, kullanılacak cüzdan içine koyulur ve senesi dolunca da aynı zamanda yenisiyle değiştirilir. Safran mürekkebi bulunamıyorsa en uygunu kurşun kalem kullanmak olacaktır. Yazılacak kağıt beyaz, çizgisiz ve daha önce hiç bir amaçla kullanılmamış, yeni bir kağıt olmalıdır.En geç İkindi vaktine kadar yazılması gerekir.


 A'RÂF Suresi 10.ayeti 

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ 

"Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş’(maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." 

"Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz." 

SÂD Suresi 54.ayeti إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

İnne hâzâ le rızkunâ mâ lehu min nefâd(nefâdin). 

"Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır."

Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com


iletişim : lenayla@outlook.com

16 Haziran 2017 Cuma

Kadir Gecesi“Rabbimiz gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner ve şöyle der:
−Yok mu bana dua eden? Duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen? İstediğini ona vereyim. Yok mu benden bağışlanma dileyen? Onu bağışlayayım.”

Gecenin son üçte biri gibi Ramazan ayının da son üçte birine girdik ki bildiğiniz gibi içinde Kadir Gecesi’ni barındırıyor.

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v ) Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde aranması gerektiğini bildirmiştir. Bu konuda, Kadir Suresi’nin meali üzerine söylenecek çok şey olmadığı düşüncesindeyim :

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
(Kadir Sûresi, 1-5)


Allah (c.c) hepimize bu zamanı iyi değerlendirmeyi nasip etsin.Ramazan-Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com

10 Haziran 2017 Cumartesi

7 Gece Okunacak Dilek Duası


Önemli bir dilek için:

Her akşam yatsı namazından sonra  4 rekat namaz kıldıktan sonra aşağıda vereceğim duaları okuyun. Namazın her rekatında 1 Fatiha 10 İhlas okunacak. Namazdan sonra 10 İstiğfar 100 Salavat (Allahümme sallli ala seyyidina Muhammed yeterli) okuduktan sonra:

1.Gece
Birinci gece 1000 kez :“Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh. Yâ ğıyâsel müsteğıysîne eğısnî.”
Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

2. Gece
İkinci gece 1000 kez : “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin”
Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
 “Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

3.Gece
Üçüncü gece 1000 kez : “Hasbünallâhü ve nı’mel vekil” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

4. Gece
Dördüncü gece 1000 kez : “Va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirin” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

5.Gece
Beşinci gece 1000 kez : “İyyâke nâbüdü ve iyyâke nesteıyn” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

6. Gece
Altıncı gece 1000 kezYâ Kerim” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

7. Gece
Yedinci gece 1000 kez “Ve üfevvidu emrî illallâh” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:

“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

Bismillâhirrahmânirrahıym Ve beşşiril mü'mînînellezîne izâ esâbethüm müsıybetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ıleyhı râciûn Ülâike aleyhim salevâtün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül mühtedûn Ellezîne kâle lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fezâdehüm îmanen ve kâlû hasbünellâhü ve nı’mel vekiyl (19) Fenkalebû bı nimetin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh vallâhü zû fadlin azıym Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamür râhımiyn Festecebnâ lehû fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhü ehlehû ve mislehüm meahüm rahmetcn min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn Ve zen nûni iz zehebe muğâdıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn Festecebnâ lehû ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minîn Fe se tezkürûne mâ ekûlü leküm ve üfevvidu emrî ilallâh innellâhe basıyrun bil ıbâd Fe vekâhüllâhü seyyiâti mâ mekerû ve hâka bi âli fir’avne sûel azâb Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfun Ve selâmün alel mürseliyn Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.

Allah kabul etsin.


Ramazan-Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com

9 Haziran 2017 Cuma

"Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur..."


“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaad eder. Allah geniş kudret sahibidir ve herşeyi bilendir.Bakara Sûresi 268

Çalışmalarımıza katılan arkadaşlarımızın en çok yönelttikleri sorulardan biri “paramızın bereketini nasıl arttırırız ve nasıl para biriktiririz” oluyor. Verdiğim yanıtın bir çoğunu şaşırttığını görüyorum : ”biriktirmeyerek, cimrilik etmeyip vererek…” Biriktirmek kıtlık bilincidir. Kilo vermek isteyip de hiçbir şey yemeyen insanın durumuna benzer bu. Bir şey yemezseniz vücut “kıtlık” alarmına geçer ve daha az kalori yakmaya başlar, az bir şey yeseniz vücudunuz “kıtlık var bunu hemen yağa dönüştürüp saklayım, sonra lazım olacak” der ve sonuç olarak siz günlerce aç kalır ama 1 gr bile veremez hatta belki kilo bile alırsınız. Paranızı da  ordan buradan kısıp biriktirmeye çalışırsanız, paranın size akışını durdurursunuz. Harcamayacağınız bir para niye size gelsin ki? Harcamadığınıza göre öyle bir paraya ihtiyacınız yok demektir. Alma-verme dengesini kuramayan insanlar ne yazık ki istedikleri bolluk ve bereketi hiçbir zaman yakalamazlar.

3 Haziran 2017 Cumartesi

Bol Rızık, Mal Mülk için...


Namaz nedense bir şekilde herkesin başlamakta ya da sürdürmekte çok zorlandığı bir ibadet. Oturup her gün binlerce dua eden, yıllardır bir gün bile orucunu kaçırmayan bir çok insanın namaz konusuna gelince “çalışıyor” olmasını bahane etmesiyse elbette kabul edilemez. Amacım kimseyi kınamak değil yanlış anlaşılmasın, ne haddime... Sadece 7’den 70’e oruç tuttuğumuz bugünlerde namazın da üzerimize bir borç olduğunu hatırlatmak istiyorum sadece. İleri yaşlara ertelemek büyük yanlış. Borçlar her gün birikiyor. Karar verip de başladığınızda binlerce rekat borcunuz olduğunu görüp çok üzülebilirsiniz (hesaplamak isteyenlere yardımcı olurum). Başladığınızda çok üzüleceğiniz bir başka şey de namaz kılmanın verdiği rahatlık ve huzuru, Allah (c.c)’ın huzuruna çıkma, O’na yaklaşma imkanını yıllarca anlamsızca ertelemenin pişmanlığı olacaktır. Yaş ilerledikçe hastalıklar da çok istemenize rağmen bu borcu eda etmenize engel olabilir. Kaldı ki yarına sağ çıkacağımızın bir garantisi yok. Diyelim çok yoğun bir işiniz var ve çalışıyorsunuz. Ezan saatlerine bir bakarsanız muhtemelen en fazla iki vakti kaçırdığınızı göreceksiniz ki akşamları bunu kaza etmek de çok zor olmayacaktır. Belki bu Ramazan kendinize bu iyiliği yapar, hayatın çok daha kolay, huzurlu ve mutlu olduğunu deneyimlersiniz, kim bilir... Küçük bir hatırlatma yapmak istedim sadece... Allah herkese nasip etsin inşallah.

Oruç için sahura uyandığınıza göre sabah namazını da daha rahat kılabileceğinizi düşünüyorum. İşte size çok kolay ve etkili bir bolluk bereket okuması :

Her sabah namazının sünneti ile farzı arasında 100 kere  “La ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. Muhammedün râsûlüllâhi sâdikul va’dil emîn.” diye okumayı vird edinen kimse çok kısa zamanda, çok mal cemi eder ve çok bol rızka nail olur.

Allah kabul etsin.Ramazan-Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com


iletişim : lenayla@outlook.com

23 Mayıs 2017 Salı

ve Ramazan...


Zaman akıp gidiyor. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmemize pek az kaldı. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı sayılı günleri iyi değerlendirdiğinizi umarım. Biz danışanlarımızla güzel çalışmalar yaptık ve çok şükür güzel sonuç aldık, alıyoruz. Düzenli olarak Esmalarını okuyan, çalışmalara katılan kimse hayatındaki maddi manevi olumlu değişimi inkar edemez sanıyorum. Her geçen gün daha da iyi olacağından şüphem yok.

Çalışmaya 3 yıl önce başlayan 3 ay önce başlayandan, 3 ay önce başlayan 3 hafta önce başlayandan ileride elbette.  Sabır ve sebat ederek okumak çok  önemli. Peygamber efendimizden nakledilen “dua ile kabulü arasında 40 yıl vardır” sözünü duymuşsunuzdur mutlaka ama sık sık hatırlamak gerek bunu. Ne zaman gün saymayı bırakır, Allah (c.c)’ın bizim için en doğrusunu takdir edeceğine  yüzde yüz inanarak, okumalarımızı bir hayat biçimi haline getirebilmeyi başarır ve her şey için şükretmeyi alışkanlık haline getirirsek o zaman gidişatın gerçekten de değişmeye başladığı nı  görebiliriz.

Ramazan’a özel çalışmalarımıza katılmak isteyenler aşağıdaki mail adresimizden bilgi alabilirler. Bir yerden başlamak gerek ve bu da sanırım en uygun zaman.

7 Mayıs 2017 Pazar

Her Türlü Maddi ve Manevi Hastalık için


Kanser, felç, ağır psikolojik hastalıklar gibi tedavisi zor vakalarda aşağıdakiler hem hastaya hem de bir miktar suya okunarak bu su hastaya 7 gün içirilirse Allah’ın izniyle hasta şifa bulup sağlığına kavuşur :

70 Besmele
70 Estağfirullâhel azıym
70 Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve şefîınâ ve tabibinâ muhammedin ve alâ âlihî ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mürselîn.
70 Besmele ile Fatiha Suresi
70 Sebbihısme rabbikel alâ
70 İnşirah Suresi
70 Kadir Suresi
70 Kâfirûn Suresi
70 İhlas Suresi
70 Felak Suresi
70 Nâs Suresi

Bu okumaya üç gün devam edilirse eceli gelmeyen hastanın durumunda iyileşme olur, şifa bulur.


“Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (Biz Kur'ân'dan, inananlara şifa ve rahmet olan ayetleri indiriyoruz) 


Ramazan-Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

3 Mayıs 2017 Çarşamba

Hıdrellez Günü Okunacak Dualar

Hoşgeldin Bahar !

Hıdırellez günü bolluk bereket ve rızık için aşağıdaki dua okunur:
“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS”
Bu dua 5 Mayıs günü 39 defa okunur. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40’a tamamlanır. İçinizden geldiği gibi Allah’a dua edersiniz. Allah’tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı, bereketli  olması için ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.
Ayrıca 5 mayıs günü ikindi namazından sonra sabah namazına kadar 2 rekat Allah rızası için namaz kılınır. Şöyle dua edilir:
“Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin. Her canlıyı yaratan Sensin.Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle.Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle.Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine,habibin hürmetine kabul buyur. Amin.
Hıdrellez Rızık Duası
Okunabilecek bir başka dua da şöyledir :
Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami
Enterzukanî helâlen tayyiben.
Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu
Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu
Ve in kâne kâriben yessirhü
Ve in kâne kalîlen kessirhü
Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”
Türkçe meali ise şu şekildedir :
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Amin.

iletişim : lenayla@outlook.com

29 Nisan 2017 Cumartesi

Velleyl Sure-i Şerifesinin HassalarındanHerhangi bir kimse bir Arabi ayın ilk Pazar gecesinden Yatsı namazlarının son sünneti ile vitri arasında 40 kere: “Leyi” suresini okur ve buna kırk gece devam eder, arkasından da on bir kere aşağıda yazılı duayı okur ve her günün esmalarını adetleri kadar zikir ederse Cenabı Hakk, o kuluna hazine-i gaybından kendisini kendi kapısından başkasına muhtaç olmayacak şekilde herkesten müstağni kılacak bir ihsanda bulunur.

HAFTANIN HER GÜNÜNE MAHSUS OKUNACAK ESMALAR
Pazar günü.(174) kere “Yâ Hayyü yâ Kayyûm*”
Pazartesi günü (1095) kere:“Yâ Zelcelâli vel ikrâm*”
Salı günü (556) kere:“Yâ Rahmânü yâ rahıym
Çarşamba günü (311) kere:“Yâ Kuddûsü yâ mennân*”
Perşembe günü (2006) kere :“Yâ Evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü*”
Cuma günü (77) kere:“Yâ Hû yâ Allâh”
Cumartesi günü (127) kere:“Yâ ezeliyyel ezelî” esmaları okunur.

17 Nisan 2017 Pazartesi

Hacet Namazı


Kötülükleri def etmek, iş bulmak, başarılı olmak, kazanç ve bolluk bereket için tam bir inançla yatsıdan sonra 4 rekat namaz kılınır. İlk rekatta Fatiha’dan sonra 10 İhlas, ikinci rekatta 20 İhlas, üçüncü rekatta 30 İhlas, dördüncü rekatta 40 İhlas okunur. Bir kez :

“Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu)”

ayeti okunarak “hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu).” kısmı 100 kez tekrarlanarak ardından bir kez 

 “Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshum sûun, vettebeû rıdvânallâh(rıdvânallâhi), vallâhu zû fadlin azîm(azîmin)” (her 100 kerede 1 kez) okunur.


Bu şekilde toplam 1900 kez “hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu)” okunarak 19 gece buna devam edilir ve Cenabı Hakk’ın ihsanı beklenir.
Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

6 Nisan 2017 Perşembe

İbadet Sevgisi ve İbadetlerde Devamlılık için


Çok istemesine rağmen bir türlü ibadetlerinde devamlılık gösteremeyenler, bu niyetle  her gün 18 defa Ayetel Kürsi okurlarlarsa bir süre sonra Allah kalplerini ibadet nuruyla doldurur.

Her gün ve gece yatarken 100 defa "Ya Baisü" ismi şerifini zikre devam edenler ibadete karşı istek duymaya başlarlar.

Yine her gün 409 "Ya Tevvabü" zikrine devam edenler ibadetten zevk almaya başlarlar.

En az 41 gün  9 istiğfar, 9 salavattan sonra istenilen sayıda aşağıdaki Esma okunur, sonra yine 9 salavatla okuma sonlandırılır. Ruhsal arınma ve ibadet sevgisi için çok etkilidir. Uygulayan kişinin namaz, oruç gibi ibadetlere başlayıp bu ibadetlerde devamlılık sağladığı defalarca tecrübe edilmiştir.

 “Ya latıfün ya latıyf. Bi lutfikel hafiyyü bil kudretilletiy isteveytü biha alel arş”Bolluk&Bereket Çalışmalarımız, Şifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

5 Nisan 2017 Çarşamba

Üzüntü Duyulduğunda Okunacak Dua


Üzüntü ve kederden kurtulmak için aşağıdaki dua okunur :

"Ya Hayyu, Ya Kayyum, birahmetike estağiysü "

Anlamı : "Ey ölmeyen, diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'ım! Rahmetine sığınırım"
Bolluk&Bereket, Şifa, Açık günler, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esmalarınız, İş&Aşk Kısmet çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

28 Mart 2017 Salı

Receb Ayı ve Regaib Kandili


Receb Ayında Kılınacak Namaz
Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at toplam 30 rekat Hâcet namazı kılınır.
Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
İlk ikisinde Fatiha dan sonra bir Kafirun suresi + üç İhlas süresi ile kılınır. 

Son 10 u da üç Kafirun+ üç İhlasla kılınır.

27 Mart 2017 Pazartesi

Zayıflamak için...
Fazla kilolar yaşamının bir döneminde bir çok insanın kabusu olur. Ne yazık ki iştahlı olunca da kilo vermek imkansızlaşır. İşte size iştahınızı kontrol altına almanızı sağlayabilecek bir okuma :

Her namazdan sonra niyet edip 9 istiğfar, 9 salavat okuduktan sonra “kul huvallahu ahad Allahussamed”i okuyabildiğiniz kadar çok okuyun, bitirmeye karar verdiğinizde yine 9 istiğfar ve 9 salavat okuyun. Bu okumaya 21 gün ara vermeden devam edin ama 21 günü de geçirmeyin yoksa iştahınızı tamamen kaybedebilirsiniz, aman dikkat !

Herkese sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum.

Yolunuz aydın olsun,

Lena
Açık günler, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esmalarınız, İş&Aşk Kısmet çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com

18 Mart 2017 Cumartesi

Yeni Dükkan Açanlar İçin


1- Her gün, sabah namazını kıldıktan sonra, aşağıdaki duayı okuyup dükkanını açan kimse hiç ummadığı kadar bol kazanç elde eder.

“Allahümme yâ müfettihal ebvâbi  iftah lenâ hayral bâbi, Allahümmerzuknâ rizkan halâlen ve rızkan vâsian birahmetike yâ erhamerrahimin” 

“Ey kapıları açan Allahım! Bize hayır kapısını aç. Rahmetinle bize helal ve bol rızık ver! Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım”

2- Peygamber Efendimiz (s.a.v) yeni dükkan açarken bu duayı okumayı mutlaka tavsiye ederdi.

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

“Allah’dan başka ilâh yoktur, O birdir ve dengi, ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Diriltir ve öldürür. Kendisi ölümsüz hayat sahibidir. Hayır O’nun elindedir ve O herşeye muktedirdir”

3- Dükkanın dört bir köşesine 100 er kez "Ya Rezzak" okunur üflenirse bol kazanç getirir.
Açık günler, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esmalarınız, İş&Aşk Kısmet çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

9 Mart 2017 Perşembe

Er-Rakiybü Sırları


Anlamı : Her an görüp kontrol eden, gözeten.

Okuma Sayısı : 312

Gezegeni : Müşteri

Sırları :

Her kim Cenabı-ı Hakk'ın bu ismini kendi üzerine, ehli, evladı ya da malı üzerine 7 defa okursa, onlar Allah Teala’nın himayesi altında olurlar.

Korku içerisinde bulunan kimsenin üzerine ensesinden tutularak 7 kez okunursa korkusu yok olur. Zikir edinerek devamlı okuyan kişi, her türlü musibetten korunmuş olur.

Hayırlı işlerin kolaylıkla elde edilmesi için Müşteri saatinde okunur.

Gece ve gündüz ıssız bir yerde, bir ay süreyle bu ism-i şerifi okuyanın kalp gözü açılır. Allah Teala ona kuşların, vahşi hayvanların ne dediklerini anlama bilgisini ihsan eder.

Kaybolan bir eşyanın bulunması için çokça okunmalıdır.

Bu isimde büyük bir sır vardır. Sürekli okuyan kimse, bütün iş ve hareketlerinde Allahîn korunması altında bulunur.

Büyü yapılan bir evde 7 gün 312 kez okunursa büyü tesirsiz  hale gelip, fonksiyonunu yitirir.

Bir bardağa yazılarak sevgisi kazanılmak istenen kimseye içirilirse sevgi meydana gelir.

İhlas ile okuyan kişi, çeşitli hastalıklardan ve kötü kimselerin hasedinden kendini korumuş olur.

Bu ismi temizlenerek, oruç ve riyazatla 40 gün 4440 kez devamlı okuyan kimse kendini  Ad melekleriyle yüzer bir durumda bulur.Bundan sonra o kimse büyü ya da tılsımın yapıldığı bir ortama girse büyünün etkisi  dağılır.


iletişim : lenayla@outlook.com

27 Şubat 2017 Pazartesi

Zihin Açıklığı İçin...


1- 786 besmele-i şerif bir bardak suya okunup sabah güneş doğarken içilirse zihnin açıklamasına ve ezber gücüne sahip olmaya neden olur .

2-Kim zekasının açılması niyeti ile 50 Ayetel Kürsiyi bir suya okunup içerse zekası artar. 

3- Aç karnına 20 defa Ya Rezzak okumak zekayı açar. 

4- Bir kaba 100 defa Ya Basiru ismi şerifi yazılıp daha sonra içme suyu ile silinip o su içilirse kişi gördüğünü çabucak ezberler , zekasında inkişaflar meydana gelir. 

5-Aşağıdaki ayetler içme suyuna okunup hem içilir, hem de bu suyla yemek yapılırsa özellikle bu sudan içen çocukların zekası müthiş derecede açılır.

“Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azizil hamid , Allahillezi lehü ma fis semavati vema yestehıbbünel hayateddünya alel ahıreti ve yesuddüne an sebilillahi ve yebğuneha ıveca . Ülaike fi dalalin beıyd. Ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yübeyyine lehüm fe yüdıllüllahü men yeşaü ve yehdi men yeşa'Ve hüvel azizil hakiym.”

6- Küçük çocuğun üzerine Ya Aliyyü ismi şerifi yazılıp bağlanırsa zekası açılır.

7- Ya Rakıyb ismi serefi temiz bir tabağa yazılarak suyla sildikten sonra sabah aç karnına içilirse zekayı kuvvetlendirir. Hatta zeka seviyesi oldukça düşük çocuklara yapılacak olursa zekası normal seviyeye yükselir .

8- Her gün 37 defa Ya Evvelü ismi şerifini zikreden talebe her zaman okuduğu yerde birinci olur.

9- “Ya Kayyumu Fela yetufü şey’ün min ilmihi vela yeu’duhu. Ya Kayyumu.” İsmi şerifini, unutkanlığa karşı günde 27 kez olmak üzere 40 gün hiç ara vermeden okunmalıdır.
Yeniay Kısmet, Bolluk&Bereket ve Şifa Çalışmalarımıza kayıtlar devam ediyor !

iletişim : lenayla@outlook.com

23 Şubat 2017 Perşembe

Anne-Babaya Hürmet- Annenin Duası


Dinimizde bu dünya ve ahiret hayatında mutlu olabilmenin en önemli şartlarından birinin anne-babaya hürmet olduğu gerek ayetlerle gerekse hadislerle anlatılmıştır.

Allah'u Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de, insanın kimlere karşı görevleri olduğunu sıralarken şöyle buyurur:

"Yüce Rabb'ın şöyle emretti; Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz, ana-babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet bunlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa sakın onlara "öf " dahi deme, yüzlerine bağırma, onlara tatlı söz söyle. Onlara, merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını aç da, "Ya Rab, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi, sen de onlara merhamet et" de "(el-isrâ, 17/23-24)

21 Şubat 2017 Salı

"Besmele"nin Sırları


“Besmele” Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-û Teâlâ’nın ismini anıp, bu mübarek isim ile başlamak anlamına gelir.
Besmele; “Esirgeyen, bağışlayan, lütuf ve ihsanını, rahmet ve merhametini eksiltmeyen” manâsındaki Rahman ve Rahim isimlerinden oluşmuştur.

Resûl-ü Ekrem (S.a.v.) Efendimiz Besmelesiz başlanan her işin bereketsiz olacağını hadislerinde şöyle belirtmişlerdir:

“Meşru işlerin her hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa nasipsiz, güdük(hayrı kesik) olur” (Münâvi)